فارسیEnglish

فرم ثبت نام اردو مشهد

دانش آموزان عزیز جهت شرکت در اردو مشهد که به مدت سه روز در هفته آینده برگزار می شود، اطلاعات مورد نیاز را در فرم وارد نمایید. این اردو به سرپرستی معاونین فرهنگی و آموزشی مدرسه برگزار می شود و تعداد نفرات محدود می باشد.
شروع ثبت اطلاعات

برگزاری اردوی دانش آموزی

دبستان همکلاسی در نظر دارد یک دوره اردوی دانش آموزی به مقصد ابیانه از مورخه 10/28/ 1391لغایت 10/31/ 1391برگزار نماید.دانش آموزان علاقه مند جهت ثبت نام به دفتر آموزشگاه مراجعه نمایند.
هزینه شرکت در اردو مبلغ 20000تومان می باشذ.
امضای رضایتنامه توسط والدین فقط به صورت حضوری در محل مدرسه انجام می شود.
مورخه چهارشنبه 10/28/ 1391 حداکثر ساعت 6 صبح در محل مدرسه حضور داشته باشید.
وسایل شخصی مانند قاشق , چنگال , لیوان , مسواک و ... همراه داشته باشد.
هر دانش آموز باید برای خود یک پتو و بالش بیاورد.
آوردن کفش مناسب و لباس گرم الزامی است.