فارسیEnglish

سوالات نیمسال اول سال تحصیلی95-94

لطفا نمونه سوالات را از فایل ضمیمه دریافت نمایید.

نمونه سوالات ریاپضی

لطفا نمونه سوالات را از فایل ضمیمه دریافت نمایید.

فایل های ضمیمه :

نمونه سوالات امتحانی - دوم متوسطه

نمونه سوالات امتحانی کلیه رشته های دوم متوسطه - برای دریافت هر نمونه سوال روی نام درس کلیک کنید:

 

رشته

نام درس

ریاضی- تجربی - انسانی

زبان 2