فارسیEnglish

کادر آموزشی

کادر آموزشی مدرسه

نام ونام خانوادگی

مدرک و رشته تحصیلی

زهرا کرمپور

فوق لیسانس ریاضی

مهناز زینعلی

لیسانس ریاضی

سهیلا اسکینی

لیسانس ریاضی محض

اشرف ولدی بیرانوند

فوق لیسانس مدیریت آموزشی

بهناز ظهوری

لیسانس زبان

پروانه حیدری

فوق لیسانس شیمی

طاهره کاویانی

فوق لیسانس زبان ­­­خارجه

ستاره قاسمی موسوی

فوق لیسانس زیست

مهوش سیاوشی

فوق لیسانس زیست

ناهید رهنودی

لیسانس زیست

نجیبه بیرانوند

لیسانس علوم اجتماعی

مریم مصدق

لیسانس معارف

فرزانه جمشیدیان

فوق لیسانس علوم قرآنی

مهرنگار راد

فوق لیسانس فلسفه وحکمت اسلامی

الهام پیردادی

لیسانس فیزیک

لیلا حضوری

لیسانس فیزیک

سمیه گودرزی

لیسانس ادبیات

معصومه صارمی فرد

لیسانس ادبیات عرب

پروین نوری

لیسانس ادبیات عرب

شهناز رحمتی

لیسانس جغرافیا

مینو شرافتی

لیسانس شیمی

فرزانه پاکدل

لیسانس شیمی محض

افسانه امان نژاد

لیسانس ادبیات

فرزانه قهرمانی نژاد

فوق لیسانس ادبیات

زهره شجاعی

لیسانس ادبیات

ناهید بیگ محمدی

لیسانس فیزیک

مهتاب سالاری

فوق لیسانس ادبیات

مریم سپه وند

لیسانس تاریخ

معصومه جهان افروز

لیسانس الهیات

اعظم عزیزی پور

لیسانس مدیریت آموزشی

زهره کرمی نژاد

لیسانس تربیت بدنی

عزیز خانم قناعتی

فوق لیسانس زمین

الهام شاهوردی

فوق لیسانس

زینب باقری

فوق لیسانس ادبیات

مرضیه مرادزاده

لیسانس ادبیات