فارسیEnglish

دبیرستان دخترانه الزهرا

درباره دبیرستان الزهرا :

 الزهرا یکی از قدیمیترین مراکز آموزشی در شهرستان خرم آباد در سال 1374به عنوان مرکز پیش دانشگاهی الزهرا(س) تأسیس گردید.در سال 1387 ساختمان این آموزشگاه تحت عمل مقاوم سازی قرار گرفت.و این کار دو سال به طول انجامید.تا اینکه در مهر ماه 1389 دبیرستان هیأت امنایی الزهرا(س) افتتاح شد و از آن زمان تا کنون دانش پژوهان فراوانی در این آموزشگاه زیر نظر اساتید دانشمند تعلیم یافته و وارد مراکز آموزش عالی و دانشگاهی شده اند.