فارسیEnglish

فعالیت های اسفند ماه

عکسهایی از سارا سیف دانش آموز شرکت کننده در مسابقات عکاسی با موضوع آزاد

فعالیت های هفته ای که گذشت

راهپیمایی 22 بهمن و سرود 1357هزار نفری

فعالیت های تصویری هفته

ویزیت رایگان دانش آموزان در مدرسه توسط پزشک

پذیرفته شدگان کنکور

برگزیدگان مسابقات فرهنگی هنری مرحله شهرستان

1-پردیس نصراله زاده   رشته نقاشی مداد رنگی

2-نیایش سپهوند      رشته طراحی با مداد

3-یاسمن بختیاری     رشته نقاشی

4- فاطمه احمدی    رشته عکاسی

5- حدیث محمدی منش  رشته نقاشی رمگ و روغن

6- نگین اسماعیلی     رشته طراحی با مداد سیاه

7- پرستو سپه وند  رشته طراحی با مداد شمعی

افتخارات و دستاوردهای مدرسه

 

افتخارات و دستاوردهای کسب شده مدرسه


 

افتخارات

...