فارسیEnglish

فعالیت های اسفند ماه

عکسهایی از سارا سیف دانش آموز شرکت کننده در مسابقات عکاسی با موضوع آزاد

فعالیت های هفته ای که گذشت

عزاداری ایام فاطمیه

طرح توانمند سازی ( پیشگیری از آسیب های اجتماعی)

راهپیمایی 22 بهمن و سرود 1357هزار نفری

مسابقات آزمایشگاهی

فعالیت های تصویری هفته

ویزیت رایگان دانش آموزان در مدرسه توسط پزشک

پذیرفته شدگان کنکور