فارسیEnglish

برناه غیر حضوری پایه دهم ویازدهم خرداد99

برنامه آزمونهای غیرحضوری پایه دهم ویازدهم خرداد99

  • دانش آموزان عزیز در زمان برگزاری در ساعت مقرر آنلاین بوده واینترنت خودرا بررسی نمایید.
  • در پایان آزمون سریع به پی وی دبیر ارسال کنید.
  • از چت کردن قبل وبعد از آزمون جدا پرهیز نمایید.
هفته /تاریخ پایه دهم ساعت امتحان 9صبح پایه یازدهم ساعت امتحان11صبح
پنجشنبه99/3/8 دین وزندگی دین وزندگی
یکشنبه99/3/11 ریاضی ریاضی
سه شنبه99/3/13 فارسی فارسی
شنبه99/3/17 زیست زیست
دوشنبه99/3/19 عربی عربی
چهارشنبه99/3/21 شیمی شیمی
شنبه99/3/24 فیزیک فیزیک
دوشنبه99/3/26 زبان خارجه زبان خارجه

ضد عفونی کردن آموزشگاه توسط عوامل

کمیته رصد وپایش از راه دور

کلاس نظارت بالینی

یلدا98

بازدید سرزده مدیر کل وهیئت همراه از مدرسه13آذر

فعالیتهای تصویری روز آزمایشگاه11آبان98

مسایقات دو سرعت به مناست ایام محرم مهر98

نرمش صبحگاهی

شورای دبیران شهریور98