فارسیEnglish

ضد عفونی کردن آموزشگاه توسط عوامل

کمیته رصد وپایش از راه دور

کلاس نظارت بالینی

یلدا98

بازدید سرزده مدیر کل وهیئت همراه از مدرسه13آذر

فعالیتهای تصویری روز آزمایشگاه11آبان98

مسایقات دو سرعت به مناست ایام محرم مهر98

نرمش صبحگاهی

شورای دبیران شهریور98

کلاس جمع بندی ریاضی پایه دهم ویازدهم

برنامه کلاس جمع بندی ریاضی پایه دهم ویازدهم مباحث حد وپیوستگی وتابع

کلاس

ساعت

روز

نام دبیر

201

10:40الی12:15

دوشنبه ها

خانم اسکینی

204

9الی10:30

دوشنبه ها

خانم اسکینی

202

9الی10:30

دوشنبه ها

خانم زینعلی

203

10:40الی12:15

دوشنبه ها

خانم زینعلی